Covid-19

Проект BG16RFOP002-2.077-1310-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 01.02.2021 г. между Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „АЙ ВИ БИ КОЗМЕТИКС“ ООД бе сключен
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-
2.077-1310-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 150 000.00 лева, от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 01.02.2021 г.

Дата на приключване: 01.05.2021 г.

Място на изпълнение: гр. София

Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури оперативен капитал на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19.

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google